Kurzy nové mluvy

Kurzy nové mluvy

Kurzy nové mluvy jsou dynamickým tréninkem plynulé komunikace pro osoby, které trpí koktavostí.

Jedná se o výuku a následný praktický trénink nového řečového vzorce – nové mluvy, který nahrazuje starý řečový vzorec – koktavost.

V počátečních fázích je nová mluva řízena pohyby prstů a je také charakteristická volnějším tempem. Člověk vědomě používá novou techniku, která mu umožňuje dosáhnout jistotu mluvení v každé situaci. Po několika měsících používání nové techniky dochází v mozku k vytvoření automatických návyků, které potom spouštějí klidnou novou mluvu.

Výuka a výcvik je společnou prací klienta a trenéra. V některých případech, zvláště u mladších osob, je to společné úsilí tří i více osob. Pokud klient přistupuje k tréninku zodpovědně a uplatňuje v praxi všechna doporučení, mluví plynule a jeho koktavost se stává minulostí.

Kurzy probíhají ve skupinách složených ze 4 až 8 osob. Trenéři přistupují ke každému klientovi individuálně, podle jeho potřeb. Nově je možnost také individuálního kurzu.

K zajištění stabilní techniky a znění nové mluvy probíhá mezi jednotlivými setkáními trenérský dohled.  Klienti mají možnost posílat nahrávky své mluvy na server, který je k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Nahrávky jsou analyzovány a klienti jsou seznamováni s výsledky. Okamžitou zpětnou vazbou tak získávají jistotu, že výuka postupuje správným směrem.

Nová mluva je styl plynulé komunikace, který byl vypracován v Centru NOWA MOWA v polském Mikołově u Katowic.

Bakalářská práce – Vliv kurzu Nová mluva na komunikační schopnosti a život osob s koktavostí

Reportáž Český rozhlas Ostrava – Lidem s koktavostí pomáhá Nová mluva.

Kurzy plynulé komunikace pro osoby, které trpí koktavostí.

Základní kurz

Výuka a výcvik začínají základním kurzem.

Abychom mohli na začátku zcela eliminovat starý řečový vzorec – koktavost, je veškeré mluvení v prvních pár dnech značně omezeno. Účastníci kurzu komunikují písemně. Následně v atmosféře ztišení poznávají účastníci kurzu během několika dní techniku nové mluvy s využitím prstů na rukou.

Během simulovaných rozhovorů si procvičují různé situace. Tímto způsobem se připravují na skutečnou komunikaci s úplně cizími lidmi. Od čtvrtého dne výuky kurzisté spolu s trenérem uskutečňují první rozhovory novou mluvou s cizími lidmi. Začíná praktická část kurzu. Rozhovory mají zpočátku typicky tréninkovou povahu. Každý rozhovor se nahrává na digitální záznamník a později je důkladně analyzován. V dalších dnech kurzu narůstá množství rozhovorů s lidmi. Účastníci kurzu tráví čím dál tím víc času mimo výukové centrum a provádějí rozhovory v různých situacích. Součástí tréninku je i vystoupení před větším počtem cizích osob. Praktickým výcvikem dochází k ověření účinnosti nového řečového vzorce a ujištění se, že jsou schopni mluvit plynule v různých situacích. Odpoledne vždy spolu s trenérem připravují plán aktivit na následující den, zatímco večer podrobně popisují svoje prožitky z uplynulého dne. Práce probíhá intenzivně od rána do večera.

Důležitou součástí programu jsou setkání s osobami, které kurz nové mluvy absolvovaly dříve nebo svou mluvu upevňují. Pro nováčky jsou dokonalým příkladem a nejlepší psychickou podporou.

Návrat domů

Po skončení základního kurzu každý dostane dopis s informacemi, který předá svému nadřízenému nebo učiteli ve škole. Povinností rodičů je informovat o probíhajícím výcviku školu a čas od času se zúčastnit výuky. Měli by upozornit trenéra na každou chybu, které si všimnou. Udržování nového řečového vzorce musí probíhat ve stálém kontaktu s výukovým centrem.

Trenérský dohled

Po základním kurzu jsou kurzisté pomocí systému on-line v denním kontaktu s trenérem. Zasílají trenérům nahrávky své mluvy v různých situacích. Případné chyby jsou okamžitě korigovány. Vedle vystoupení ve své škole, v práci nebo v různých institucích kurzisté setrvale rozšiřují okruh svých osobních kontaktů. Procvičují svou mluvu v různých situacích, čímž si fixují a ověřují své nové návyky v mluvě i v chování. Tato samostatná práce je velmi důležitá.

Cena

Cena základního kurzu (skupinová výuka) je 500 Kč za hodinu. Kurz obsahuje 64 vyučovacích hodin a 10 hodin trenérského dozoru.

Kurzy rozvíjení plynulosti

Po základním kurzu následuje období rozvíjení plynulosti mluvy, které trvá od 4 do 7 měsíců. V tomto období probíhají třídenní setkání (tzv. mikrokurzy) jednou za měsíc. Účastníci věnují několik desítek hodin cvičením na rozvíjení vět a plynulosti nové mluvy. Postupně dochází ke zkracování protahovaných slabik a pracuje se na intonaci. S každou další návštěvou je mluva plynulejší.  Jsou organizovány návštěvy okolních měst a obchodních center, kde kurzisté nacvičují delší rozhovory s prodávajícími nebo na ulici. Důležité jsou také simulace různých situací jak pracovní pohovor, návštěva lékaře, vyřizování na úřadech, telefonické rezervace nebo volání na inzerát.

Po celou dobu kurzů rozvíjení plynulosti trvá trenérsky dohled ve stejném rozsahu, jak po základním kurzu.

Mluvím novou mluvou a už nekoktám.
Upevňování nové mluvy.

Kurzy upevňování nové mluvy

Nový řečový vzorec, který můžeme také nazvat novou dovedností, je následně upevňován dalších několik měsíců, během kterých dochází k postupnému upevňování a fixování. Klienti se setkávají s trenérem minimálně jednou za dva měsíce. Největší důraz se klade na to, aby nová mluva dobře zněla a měla odpovídající intonaci. Postupně se pracuje na minimalizaci pohybů prstů. Lidem, kterým koktavost neumožňovala vytvářet si dlouhodobější cíle, se nabízí pomoc. Jsou organizovány přednášky zaměřené na to, jak využít novou mluvu v životě. Po celou dobu kurzů upevňování trvá trenérsky dohled.

Nejčastější otázky

V případě dětí je výuka a výcvik společnou prací rodiče, dítěte a trenéra. Do kurzu jde rodič společně s dítětem. Učí se a trénují společně.

Doporučuje se, aby dítě umělo číst, psát, mělo základní školské návyky, bylo schopné se do výuky zapojit a spolupracovat s trenérem.

U dětí a mládeže do 18 let je doprovod samozřejmostí. Starší osoby můžou přijet samostatně. Doprovod osoby blízké je doporučován.

Ubytování si každý zjišťuje sám. Je možné se ubytovat přímo v budově, ve které sídlíme nebo v dalších ubytovacích zařízeních ve městě nebo v okolí.