Koktavost

Koktavost – Syndrom emočních bloků řeči

Syndrom emočních bloků řeči

Syndrom emočních bloků řeči (ESBS – Emotional Speech Block Syndrome) je souhrn různých faktorů vyvolávajících emoce, které ovlivňují komunikaci.

Komunikaci v konkrétní situaci nebo s konkrétní osobou je přiřazovaná určitá důležitost, která vyvolává emoce, a tyto spouštějí blok. Dochází k okamžitému napětí svalstva mluvidel. Pokud se osoba rozhodne začít mluvit v takovém napětí, dochází k neplynulému projevu, které známe pod pojmem koktavost.

Tento stav, který přebírá kontrolu nad celým tělem, blokuje sdílení našich myšlenek, utíká se ke tvoření jednoduchých vět jen z těch slov, která je možné momentálně vyslovit, uzavírá naši osobnost pro druhé. 

Intenzita je závislá na různých situacích a osobách. Někdy je koktání velmi viditelné a někdy ho můžeme dokonale skrýt. Koktavost často probíhá v určitých fázích, vlnách. Jsou dny nebo okamžiky, ve kterých se cítíme jistí svou mluvou. Ale přicházejí také situace, kdy už dopředu víme, že to nebude lehké.

Koktavost řídila můj život.
Z důvodu koktavosti nemůžu najít práci.

Jak se projevuje koktavost?

Koktavost se nejčastěji projevuje opakováním nebo protahováním zvuků, hlásek, slabik, slov, projevuje se také zadrháváním nebo úplným blokem (bez vydání zvuku). Často přitom dochází k vyslovování doplňujících zvuků nebo slov, které mají ulehčit začátek promluvy, a také k zaměňování „těžkých“ slov za slova taková, která lze vyslovit bez zakoktání. Koktání mohou často doprovázet různé pohyby, svalové napětí, křeče, tiky a ztráty zrakového kontaktu s protějškem. Často se stává, že i lidé z blízkého okolí nevědí, že dotyčná osoba koktá, protože ona sama „skrývá své koktání“ tím, že nepoužívá určitá slova, odpovídá pouze kývnutím hlavy, uniká situacím, kde by musela něco říci.

Omezení v životě

Koktavost také brání ve vykonávání určitých povolání.  Balbutik např. nemůže být učitelem, lektorem, obchodním zástupcem, nemůže pracovat tam, kde je práce závislá na komunikaci s lidmi. Práci velmi komplikuje i to, když musí používat telefon, musí se setkávat s druhými lidmi, musí chodit na různá jednání… Velmi často si vybírá taková povolání, ve kterých může pracovat samostatně a nemusí moc komunikovat.